BUFFALORA – NOVI LIGURE ANNO 2012: piscina mt 15,00 x 4,50